> > > למידה משמעותית בבית הספר
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


למידה משמעותית בבית הספר

" למידה אינה רק תוצאה של הוראה אלא גם של סקרנותו ופועלו של התלמיד" ( ג'ון הולט)

 

בכפר הנוער ויצו הדסים  חווים התלמידים למידה משמעותית המשלבת דרכי הוראה מגוונות וחלופות בהערכה.

צוותי ההוראה המקצועיים שוקדים על פיתוח מערכי שיעור על פי מעגל הלמידה, שילוב אסטרטגיות לחשיבה מסדר גבוה תוך  פיתוח מגוון חלופות להערכה, בניית פעילויות שונות בכיתה ומחוצה לה, העשרת תחומי הדעת ותחומי ההתנסות של התלמידים ועוד - כל זאת בהלימה לתפקודי הלומד במאה ה- 21.

תוצרי החשיבה המשותפת של הצוותים המקצועיים נבנים על פי המודל הייחודי דרך הער"ך ומשולבים בחיי קהילת ביה"ס במגוון דרכים:

בניית מערכי שיעור והוראה בדרך הער"ך:

בנייה וביצוע שיעורם הכוללים התמקדות בשלושת המרכיבים של מודל דרך הער"ך: בכל יחידת לימוד מזדמנים ערכים לדיון, קישור החומר הנלמד לעולם התלמידים תוך מציאת הרלוונטיות שלו בחיינו ושימוש במגוון כלים להוראה והקניה בזיקה למיומנויות הנדרשות במאה ה- 21.

הצוותים המקצועיים פורטים את תחום הדעת ליחידות לימוד ובהמשך נגזרים המרכיבים של המודל הייחודי.

 

ימי שיא פדגוגיים:

צוותי ההוראה השונים בונים ימי שיא בתחומי דעת שונים שמטרתם לעורר מעורבות וסקרנות של התלמידים ולהרחיב את הנלמד בכיתה אל מחוץ לכותלי הכיתה תוך שיתוף קהילת ההורים.

לדוגמא: סיכום נושא הלשון העברית באמצעות חידון שכבתי, בניית חידון מנהיגות, ערבי מגמה במקצועות שונים בהם באים לידי ביטוי כישורי התלמידים ומוצגים פרויקטים מרהיבים. ערבי המגמה מתקיימים במקצועות מגוונים מתחומי האמנות (מחול, קולנוע, מוזיקה, אומנות ועוד), בתחום מדעי המחשב והסייבר, מדעי החברה ועוד.

יום  שיא במתמטיקה - יום הפאי הבינלאומי, קיום שולחנות עגולים ומעגלי דילמה בנושאים שונים ובתחומי דעת שונים, השתתפות ביום "ישראל עוצרת" בנושא זהירות בדרכים ועוד.

לימודי הומניסטיקה- מדעי הרוח:

למידה רב תחומית של מקצועות מדעי הרוח- המקבצת מספר תחומי דעת לתחום נרחב אחד המחזק את הלמידה המשמעותית. קיבוץ מספר התחומים מאפשר מפגש מתמשך בין המורה לתלמידיו ובונה למידה תהליכית המאפשרת שיח מעמיק וטיפוח ערכים בדמות הבוגר. המפגש הייחודי בין המורה לתלמיד מגוון את דרכי ההוראה והלמידה ומזמן שילוב ודיון בנושאים רבים ומגוונים  וכל זאת בסילבוס ייחודי ובמתכונת בית ספרית שפותחה בביה"ס ע"י צוותים מקצועיים שיועדו למטרה זו. מטרת הלימודים, כדברי פרופסור נמרוד אלוני "בטיפוח כללי ורב צדדי של אישיות המתחנכים תוך הקפדה על פתיחות דעת  וכבוד האדם, וזאת במטרה שיגיעו למיטבם בשלושה היבטים מרכזיים של הווייתם:

  • כיחידים המממשים את פוטנציאל  שגלום בהם.
  • כאזרחים מעורבים ותורמים בחברה.
  • כבני –אנוש המרחיבים את אנושיותם ומעצבים אותה מתוך זיקה להישגי התרבות האנושית. "

(נמרוד אלוני, 2005)

 

ימי אשכול:

בניית סיורים, ביצוע עבודות חקר, פרזנטציות, למידת עמיתים ועוד בזיקה לתחומי הדעת  במקצועות המורחבים

( 5 י"ל) תוך שאיפה לחדשנות ויצירתיות. ימי האשכול מדגישים את ההיבט הרלוונטי של תחומי הדעת, מאפשרים למידה חוץ כיתתית ונבנים בשום לב ע"י הצוותים המקצועיים.

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry