> > בית הספר ויצו הדסים- מי אנחנו
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


בית הספר ויצו הדסים- מי אנחנו

   כפר הילדים והנוער ויצו הדסים ובית הספר בתוכו הוקם בשנת 1947 והשנה אנו מציינים 70 שנים להקמתו.   הכפר הינו קהילה חינוכית רב ממדית ורב תרבותית, שמאז היווסדו כל פעילותו מבטאת פואמה פדגוגית נרחבת ומגוונת. במרוצת השנים נתנו כפר הנוער וביה"ס מענה חינוכי וערכי לתלמידים עולים ממדינות שונות, לנערים מכל רחבי הארץ ומיישובי הסביבה המשולבים יחד במרחב חינוכי אחד.

כיום מתחנכים ומשולבים בכפר הנוער החקלאי ובביה"ס 1570 נערים ונערות מתוכם כ - 300 בתנאי פנימייה, ובהם 175  תלמידים מתוכנית נעל"ה ועולים מכל רחבי העולם.     

בית הספר בכפר נבחר לאחד  מבתי הספר המצטיינים בחינוך ערכי ובהישגים לימודיים העומדים בשנה"ל תשע"ו על 92% זכאות לבגרות, תוך שיפור מתמיד באיכות של תעודת הבגרות. בנוסף לכך ניתן לציין לטובה את אחוז הנשירה הנמוך, ושעור ההכלה הגבוה. בהלימה לעשיה החינוכית ולהישגים הגבוהים של התלמידים כך גם אחוזי הגיוס גבוהים ביותר כמו גם שעורי הקצונה ונתוני הגיוס היתר איכותני של בוגרי ביה"ס -  בנים ובנות.

כפר הנוער וביה"ס אינם ממיינים את הבאים, ונותנים מענה מגוון לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית. ביה"ס מפעיל מגוון נרחב ביותר של תכניות לימוד מכיתות חנ"מ ועד חינוך טכנולוגי ברמה הגבוה ביותר דוגמת מגמת הסייבר ומקנה לתלמידיו חינוך ערכי תוך שאיפה למיצוי כישוריהם ומצוינות.

התלמידים לומדים על פי תכנית הליבה של משרד החינוך ומתפצלים לקבוצות לימוד במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, לשון ומדעים. עוד נהנים התלמידים מפעילות לימודית נוספת ומעשירה במסגרת מרחבי המצוינות האישית וממרכז השעות לטפוח הפרט – של"ף.

 ביה"ס פועל לשילוב תפיסה חברתית קהילתית מעצימה, המעודדת תלמידים למעורבות חברתית משמעותית. העשייה בבית הספר מתנהלת  בשיתוף פעולה מלא ובהלימה לקהילה באבן יהודה, תוך מתן מענה מיטבי ליעדים הלימודיים, החברתיים והערכים ביישוב.

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry