צור קשר צור קשר
שלח לחבר שלח לחבר
הדפס הדפס


הישגים גבוהים בבחינת בגרות במדעי החקלאות

מדינת ישראל

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית/ המינהל לחינוך התיישבותי

הפיקוח המרכז על מדעי החקלאות

כ"ט טבת תשע"ד

/1//1/0/10

אבי אלקיים- מפמ"ר על הוראת מדעי החקלאות והסביבה

המינהל לחינוך התיישבותי רחוב השלשה 0 יד אליהו תל-אביב / 01/1

/ 5/ פקס / 0

-091990 / טל' 0-0919900 / נייד -0090000

Avie@kfar-olami.org.il

aviel@education.gov.il

לכבוד

מנהל ביה"ס

מקיף הדסים

הנידון: הישגים גבוהים בבחינת הבגרות מדעי החקלאות

-

ברצוני לברך אותך ואת צוות ההוראה על ההישגים הגבוהים בבחינת הבגרות בתחום צומח.

במגמה זו אתם מקדמים את אחד היעדים המרכזיים של המינהל לחינוך התיישבותי ושל קידום

החינוך הערכי במשרד החינוך.

אני בטוח שהישגים אלו הינם תוצאה של עשיה חינוכית וחקלאית משמעותית ובטוח שתמשיכו

להשקיע ולראות ברכה בעמלכם.

"האדמה היא מקור החיים והיצירה והתרבות והעצמאות האמיתית" )א.ד. גורדון(

בברכה,

אבי אלקיים

מפמ"ר מדעי החקלאות והסביבה

העתק:

עליזה שרייר מפקחת כוללת

-
כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry