> > מגמת ניהול עסקי
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


מגמת ניהול עסקי

ניהול עסקי מורכב משלושה מקצועות לימוד:

1. ניהול יסודות החשבונאות - 1 יח"ל.

2. מבנים ותהליכים + כלכלה- 2 יח"ל.

3. תורת המנהל- 2 יח"ל.

תוכנית הלימודים:

1. ניהול יסודות החשבונאות- המטרות:

הכרת מושגי יסוד בתחום החשבונאות העוסק בפעילות הכלכלית בעסקים וארגונים שונים. הכרת הדוחות הכספיים, שכר דירה, דוחות מע"מ ועוד...

נושאים מרכזיים:  

בנקים ותפקידי בנקים, התיעוד לפעילות כלכלית בעסק, שכר עבודה, דוחות כספיים. הבחינה בכיתה י' בהיקף של 1 יח"ל.

2. כלכלה- המטרות:

הכרת חשיבות מקצוע הכלכלה בשיפור תפקודו של המשק ובהעלאת רמת החיים והרווחה הכלכלית של כל האזרחים. הכרת בעיות הכלכלה היחודיות לישראל והשפעת הכלכלה בארצות אחרות על הכלכלה בארץ.

נושאים מרכזיים:

מבנה וארגון הייצור במשק, הצרכנים, הביקוש וקביעת המחיר, המשק כמערכת הכוללת אמצעי תשלום, תעסוקה ואבטלה, תקציב הממשלה ומעורבותה במשק, סחר חוץ ומאזן תשלומים. הבחינה בכיתה יא' ברמה של 1 יח"ל.

3. מבנה ותהליכים בארגון

מקצוע זה שם דגש בחשיבותם של מבנים ותהליכים לתפקוד יעיל של המערכת הארגונית ושל מערכות החברה והמשק.חשיבות הניהול לארגון, סיוע ארגונים, הארגון וסביבתו, עקרונות המבנה הפורמאלי, תצורות של מבנים ארגוניים, בסיסים לחלוקת עבודה, המערכת הבלתי פורמאלית בארגון, מערכות תקשורת בארגון, תהליכים בניהול הארגון, ניהול פרוייקטים. הבחינה בכיתה יא' בהיקף של 1 יח"ל.

4. תורת המנהל

המקצוע פותח בפני התלמידים צוהר להבנת תחום מרתק הנשען על תחומים רבים ומגוונים כגון: סוציאולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, פוליטיקה, אנתרופולוגיה ועוד...

מושם דגש על הבנתם של תהליכי ניהול ודרכי מימושם לצורך השגת תפקוד יעיל של המערכת הארגונית ומערכות החברה והמשק.

ניהול בארגון, רמת הניהול בארגון, גישות בניהול ארגונים, התהליך הניהולי בארגון, מנהיגות בארגון, עיצוב תדמית הארגון, ניהול תהליכי שינוי, וזמות ויזמים, מחזור חיי הארגון, ערכים ואתיקה בארגון. הבחינה בכיתה יב' ורמה של 2 יח"ל.

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry