> > מגמת מדעי המחשב
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


מגמת מדעי המחשב

תוכנית הלימודים במגמת מדעי המחשב

כיתה י'

התלמידים ילמדו כ-6 ש"ש ויבחנו בבחינה עיונית בהיקף 2 יח"ל.

-יסודות המחשב א' ו-ב'.

כיתה יא'

התלמידים ילמדו כ-3 ש"ש ויבחנו בבחינה מעשית (1 יח"ל), הגשת פרוייקט.

-תכנות בסביבת האינטרנט.

כיתה יב'

התלמידים ילמדו כ-6 ש"ש ויבחנו בבחינת בגרות בהיקף 2 יח"ל.

-עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים.

הנושאים הנלמדים במגמה לאורך שלוש השנים:

יסודות המחשב א'- אלוגריתמים ומבוא לשפת תכנות c* (מתקדמת).

יסודות המחשב ב'- אלוגריתמים מתקדמים, יעילות ונכונות שלהם, מערכים חד ודו ממדיים

 מחרוזות, מחלקות ועצמים.

עיצוב תכנה- פתרון בעיות מורכבות ומערכות מידע. טיפול מחלקות מורכבות ומבני נתונים: רשימה, מחסנית, תור ועצים.

מודלים חישוביים- שפות פורמאליות.

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry