> > מסלולי לימוד
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


מסלולי לימוד

כיתות הבגרות המורחבת

תלמיד הלומד בכיתה בגרותית מורחבת לומד למעשה את כל מקצועות החובה ובוחר שני מקצועות בחירה בהיקף של 5 יח"ל כל אחד (אחד מאשכול א' ואחד מאשכול ב', כפי שיפורט בהמשך). מספר התלמידים בכל מקצוע מוגבל לכ-40 תלמידים. אם הביקוש למגמה גדול יותר, יתקבלו למגמה 40 התלמידים שהישגיהם הגבוהים ביותר (כפי שבאו לידי ביטוי בממוצע הציונים במבחן המשווה באנגלית ובמבחן המשווה במתמטיקה). במקצועות הביולוגיה והגיאוגרפיה יוכלו להתקבל כ-80 תלמידים, זאת כיוון שבמקצועות אלה יפתחו שני אשכולות, שתי כיתות לימוד בו זמנית.

אשכול א'                                     אשכול ב'

פיזיקה                                          כימיה

ביולוגיה                                       ביולוגיה

גיאוגרפיה                                      גיאוגרפיה

ניהול עסקי                                     מדעי המחשב

אומנות                                           מוסיקה

מחול                                              מדעי החברה

ערבית                                            תיאטרון

ספרות מורחב*                               קולנוע

 

*הבחירה במקצוע ספרות מורחב תיעשה בכיתה יא'.  פתיחת קבוצת לימוד למקצוע מותנית בהרשמה של 20 תלמידים לפחות.

התלמידים הלומדים בכיתות הבגרותיות המורחבות הם תלמידים בעלי הישגים לימודיים בינוניים עד טובים לפחות.

הכיתה המדעית

כיתה זו מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל ובנוסף הם מבקשים ללמוד בשני האשכולות מקצועות מדעיים (כימיה, פיזיקה, מחשבים, ביולוגיה) בהיקף של 5 יח"ל כל אחד. לכיתה יתקבלו תלמידים שלמדו בהקבצה א' בכיתה ט' וציונם יהיה גבוה במבחן המשווה במתמטיקה (85 לכל הפחות). בנוסף ציונם במדעים בסיום כיתה ט' צריך להיות גבוה. מס' התלמידים בכיתה לא יעלה על 40. לכיתה יתקבלו40 תלמידים שממוצע הציונים בתעודת סיום כיתה ט' (כל הציונים נלקחים בחשבון) , הציון השנתי במתמטיקה וציון מבחן המשווה במתמטיקה  יהיו הגבוהים ביותר.

כיתות מב"ר- מסלול בגרות רגילה

לכיתה זו משובצים תלמידים בעלי יכולת למידה תקינה שיכולתם גבוהה מהישגיהם בלימודים (על פי קריטריונים של משרד החינוך). כיתה זו מונה 25 תלמידים והיא מתוגברת בשעות במקצועות החובה. בכיתה זו משתמשים המורים באסטרטגיות הוראה שונות. תעודת הבגרות של בוגר מב"ר שונה מתעודת הבגרות של תלמיד מהכיתה הבגרותית המורחבת בנקודות הבאות:

א. מקצוע המתמטיקה נלמד בכיתת מב"ר בהיקף של 3 יח"ל בלבד.

ב. בכיתת המב"ר לומדים מקצוע בחירה אחד בלבד בהיקף של 5 יח"ל- גיאוגרפיה. 

כיתת אתגר/אומץ

בשנה"ל תשע"ג תפתח כיתת אתגר/אומץ מקצוע בחירה אחד בלבד בהיקף של 5 יח"ל- ניהול עסקי. בכיתה ישובצו 25 תלמידים המתקשים להתמודד עם מקצועות עיוניים עתירי מלל ושצברו פערים משמעותיים המונעים מהם להשתלב בנקודת זמן זו של תחילת כיתה יוד בכיתה מב"ר או בכיתה בגרותית מורחבת. הכיתה מתוגברת בשעות לימוד בעיקר במקצועות עתירי המלל.

**מותנה באישור משרד החינוך.

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry