> > סיכום תקציב תשלומי הורים תשע"ז
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


סיכום תקציב תשלומי הורים תשע"ז

שכבה סעיף שם סעף סכום לגבייה אחרי ועדת הנחות גבייה בפועל / הכנסות אחרות הוצאות יתרה מגבייה בפועל    
20300 וועד ההורים   ריבית פק"מ 0   36       -    36    
20300 וועד ההורים   איסוף בקבוקים       -    1,467   1,467.00       -     
                   1,503          1,467   36    
20301 שכבת ז' 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   6,376   6,376   3,418   2,958    
20301 שכבת ז' 8870 פעילות מצוינות   30,532   30,532   30,532       -     
20301 שכבת ז' 8901 טיול שנתי   64,358   64,358   64,350   8    
20301 שכבת ז' 8905 מסיבת שכבה   4,637   4,637   200   4,437    
20301 שכבת ז' 8909 סל תרבות   28,072   28,072   27,971   101    
20301 שכבת ז' 8920 ביטוח תאונות אישיות   9,467   9,467   9,465   2    
20301 שכבת ז' 8952 תל"ן   52,706   52,706   52,706       -     
20301 שכבת ז' 8965 בני מצוה   28,260   28,260   28,238   22    
20301 שכבת ז' 8970 פעילות בטיול שנתי   17,060   17,060   14,822   2,238    
20301 שכבת ז' 8971 מועצת תלמידים   9,635   9,635   6,722   2,913    
20301 שכבת ז' 8973 דוברי אנגלית   24,000   24,000   24,000       -     
20301 שכבת ז' 8988 מופת   3,540   3,540   3,170   370    
20301 שכבת ז' 8995 השאלת ספרים   55,440   55,440   55,440       -     
      סה"כ זיכוי עבור תשע"ז למי שהסדיר תשלומי הורים במלואם   (13,381)    
          334,083   334,083   321,034   (333)    
20302 שכבת ח' 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   6,740   6,673   3,584   3,090    
20302 שכבת ח' 8869 של"ח   29,723   29,573   29,516   57    
20302 שכבת ח' 8870 פעילות מצוינות   31,855   31,535   31,535   (0)    
20302 שכבת ח' 8871 תוספת יום   17,661   17,376   14,736   2,640    
20302 שכבת ח' 8901 טיול שנתי   70,040   69,192   59,159   10,033    
      יתרה טיול שנתי יעבור לטיול תשע"ח   (10,033)    
20302 שכבת ח' 8905 מסיבת שכבה   4,878   4,807   6,153   (1,346)    
20302 שכבת ח' 8909 סל תרבות   29,364   29,074   29,047   27    
20302 שכבת ח' 8920 ביטוח תאונות אישיות   10,055   9,894   9,894   0    
20302 שכבת ח' 8952 תל"ן   55,338   54,792   54,792   (0)    
20302 שכבת ח' 8970 פעילות בטיול שנתי   18,305   17,910       -    17,910    
20302 שכבת ח' 8971 מועצת תלמידים   10,132   9,984   7,854   2,130    
20302 שכבת ח' 8973 דוברי אנגלית   39,825   39,800   39,800   (0)    
20302 שכבת ח' 8980 יתרות משנים קודמות   1,368   7       -    7    
20302 שכבת ח' 8988 מופת   3,786   3,666   4,324   (658)    
20302 שכבת ח' 8995 השאלת ספרים   58,614   57,849   57,821   28    
      סה"כ זיכוי עבור תשע"ז למי שהסדיר תשלומי הורים במלואם   (24,275)    
          387,682   382,133   348,215   (391)    
20303 שכבת ט' 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   6,282   6,282   3,418   2,864    
20303 שכבת ט' 8869 של"ח   27,132   27,132   26,232   900    
20303 שכבת ט' 8870 פעילות מצוינות   29,349   29,191   29,191   (0)    
20303 שכבת ט' 8871 תוספת יום   16,087   15,995   16,080   (85)    
20303 שכבת ט' 8901 טיול שנתי   62,746   62,058   62,400   (342)    
20303 שכבת ט' 8905 מסיבת שכבה   4,577   4,508   4,319   189    
20303 שכבת ט' 8909 סל תרבות   29,614   29,300   21,190   8,110    
20303 שכבת ט' 8920 ביטוח תאונות אישיות   9,295   9,063   9,063   (0)    
20303 שכבת ט' 8952 תל"ן   51,365   50,833   50,832   0    
20303 שכבת ט' 8966 תוכנית מעברים   22,169   21,815   21,815   0    
20303 שכבת ט' 8967 תוכנית לימודים שואה   15,127   14,899   13,012   1,887    
20303 שכבת ט' 8970 פעילות בטיול שנתי   11,617   11,484   11,550   (67)    
20303 שכבת ט' 8971 מועצת תלמידים   9,485   9,343   7,233   2,109    
20303 שכבת ט' 8973 דוברי אנגלית   30,250   30,250   30,250   (0)    
20303 שכבת ט' 8979 אגרת תלמיד חוץ   1,700   850   850       -     
20303 שכבת ט' 8980 יתרות משנים קודמות   1,316   40       -    40    
20303 שכבת ט' 8988 מופת   3,648   3,648   3,621   27    
20303 שכבת ט' 8995 השאלת ספרים   54,694   54,428   54,428   (0)    
      סה"כ זיכוי עבור תשע"ז למי שהסדיר תשלומי הורים במלואם   (15,649)    
          386,451   381,118   365,485   (16)    
20304 שכבת י' 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   8,055   7,989   3,418   4,571    
20304 שכבת י' 8901 טיול שנתי   109,829   109,662   80,000   29,662    
    יתרות מטיול שנתי + פעילות בטיול שנתי יעבור למסע ישראלי תשע"ח   (36,190)    
20304 שכבת י' 8905 מסיבת שכבה   5,878   5,854   240   5,614    
20304 שכבת י' 8909 סל תרבות   41,903   41,490   36,056   5,434    
20304 שכבת י' 8920 ביטוח תאונות אישיות   12,045   11,996   11,985   11    
20304 שכבת י' 8930 אומנות   2,464   2,464   250   2,214    
20304 שכבת י' 8933 גיאוגרפיה   13,409   13,088   9,389   3,699    
20304 שכבת י' 8934 מדעי החברה   3,164   3,164   2,660   504    
20304 שכבת י' 8936 מדעי החיים וחקלאות   14,892   14,817   15,959   (1,142)    
20304 שכבת י' 8937 מוסיקה   18,600   18,600   18,185   415    
20304 שכבת י' 8939 תאטרון   15,485   15,485   12,168   3,317    
20304 שכבת י' 8940 קולנוע   20,318   20,289   19,601   688    
20304 שכבת י' 8942 כימיה   7,793   7,793   7,139   654    
20304 שכבת י' 8943 ניהול עסקי   2,430   2,430   1,353   1,077    
20304 שכבת י' 8945 כיתת מחול   8,021   8,021   8,021       -     
20304 שכבת י' 8948 פיסיקה   10,500   10,500   6,259   4,241    
20304 שכבת י' 8958 ערבית   6,556   6,556   6,782   (226)    
20304 שכבת י' 8959 מחשבים   18,546   18,546   17,675   871    
20304 שכבת י' 8968 תוכנית זהות אישית   32,837   34,296   34,100   196    
20304 שכבת י' 8970 פעילות בטיול שנתי   21,995   21,895   15,367   6,528    
20304 שכבת י' 8971 מועצת תלמידים   12,185   12,053   9,553   2,500    
20304 שכבת י' 8979 אגרת תלמיד חוץ   2,244   2,244   2,244       -     
20304 שכבת י' 8981 חיוב חד פעמי   2,375   1,665       -    1,665    
20304 שכבת י' 8980 יתרות משנים קודמות   2,590   1,753       -    1,753    
20304 שכבת י' 8994 חקלאות סיור   2,520   2,380   2,000   380    
20304 שכבת י' 9036 תקשורת ויחסים בין לאומים   12,886   12,886   7,532   5,354    
20304 שכבת י' 8995 השאלת ספרים   80,944   80,897   80,657   240    
      סה"כ זיכוי עבור תשע"ז למי שהסדיר תשלומי הורים במלואם   (16,059)    
          490,463   488,811   408,593   27,969    
20305 שכבת י"א 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   12,634   12,632   8,673   3,959    
20305 שכבת י"א 8901 טיול שנתי   247,440   246,796   246,700   96    
20305 שכבת י"א 8905 מסיבת שכבה   8,982   8,937       -    8,937    
      יתרת מסיבת שכבה יעבור לשנה תשע"ח למסיבת סיום יב'   (8,937)    
20305 שכבת י"א 8909 סל תרבות   65,273   64,882   62,073   2,809    
20305 שכבת י"א 8920 ביטוח תאונות אישיות   18,809   18,620   18,667   (47)    
20305 שכבת י"א 8930 אומנות   24,720   24,720   19,050   5,670    
20305 שכבת י"א 8933 גיאוגרפיה   33,010   32,255   26,706   5,549    
20305 שכבת י"א 8934 מדעי החברה   3,546   3,546   2,860   686    
20305 שכבת י"א 8936 מדעי החיים וחקלאות   52,066   51,381   43,785   7,596    
20305 שכבת י"א 8937 מוסיקה   28,400   27,818   26,832   986    
20305 שכבת י"א 8939 תאטרון   20,385   20,385   15,197   5,188    
20305 שכבת י"א 8940 קולנוע   28,919   28,919   25,924   2,995    
20305 שכבת י"א 8942 כימיה   14,030   14,030   13,599   431    
20305 שכבת י"א 8943 ניהול עסקי   9,558   9,558   4,421   5,137    
20305 שכבת י"א 8945 כיתת מחול   10,348   9,253   9,253   (0)    
20305 שכבת י"א 8948 פיסיקה   22,640   22,640   18,016   4,624    
20305 שכבת י"א 8953 ספרות   5,871   5,506   2,732   2,774    
20305 שכבת י"א 8958 ערבית   4,880   4,628   4,628   0    
20305 שכבת י"א 8959 מחשבים   28,080   28,080   25,536   2,544    
20305 שכבת י"א 8967 תוכנית לימודים שואה   41,469   40,935   7,930   33,005    
20305 שכבת י"א 8970 פעילות בטיול שנתי   35,143   34,953   27,536   7,417    
20305 שכבת י"א 8971 מועצת תלמידים   19,051   18,781   14,091   4,690    
20305 שכבת י"א 8979 אגרת תלמיד חוץ   849   849   849       -     
20305 שכבת י"א 8980 יתרות משנים קודמות   7,027   3,299   1,707   1,592    
20305 שכבת י"א 8981 חיוב חד פעמי   1,510   1,510       -    1,510    
20305 שכבת י"א 8994 חקלאות סיור   3,220   3,080   3,000   80    
20305 שכבת י"א 8995 השאלת ספרים   124,160   123,693   123,693   0    
      סה"כ זיכוי עבור תשע"ז למי שהסדיר תשלומי הורים במלואם   (32,617)    
          872,018   861,685   753,458   66,673    
20306 שכבת י"ב 8868 עיתון ותעודה, משוב להורים   11,822   11,756   6,591   5,165    
20306 שכבת י"ב 8901 טיול שנתי   193,359   192,723   202,155   (9,432)    
20306 שכבת י"ב 8905 מסיבת שכבה   8,600   8,542   5,000   3,542    
20306 שכבת י"ב 8909 סל תרבות   61,731   61,064   42,318   5,270    
20306 שכבת י"ב 8920 ביטוח תאונות אישיות   17,608   17,314   17,351   (37)    
20306 שכבת י"ב 8930 אומנות   18,940   18,940   15,504   3,436    
20306 שכבת י"ב 8933 גיאוגרפיה   27,998   27,335   23,420   3,915    
20306 שכבת י"ב 8934 מדעי החברה   5,018   5,018   4,280   738    
20306 שכבת י"ב 8936 מדעי החיים וחקלאות   45,274   44,801   40,959   3,842    
20306 שכבת י"ב 8937 מוסיקה   31,313   30,116   29,280   836    
20306 שכבת י"ב 8939 תאטרון   28,454   28,454   24,824   3,630    
20306 שכבת י"ב 8940 קולנוע   27,671   27,671   24,823   2,848    
20306 שכבת י"ב 8942 כימיה   9,164   9,164   8,697   467    
20306 שכבת י"ב 8943 ניהול עסקי   5,211   5,031   2,769   2,262    
20306 שכבת י"ב 8945 כיתת מחול   30,462   30,329   30,329   (0)    
20306 שכבת י"ב 8948 פיסיקה   16,506   16,506   17,814   (1,308)    
20306 שכבת י"ב 8954 מסיבת סיום יב'   70,435   69,210   66,461   2,749    
20306 שכבת י"ב 8958 ערבית   5,192   4,983   4,983       -     
20306 שכבת י"ב 8959 מחשבים   23,232   22,852   20,839   2,013    
20306 שכבת י"ב 8970 פעילות בטיול שנתי   37,571   37,011   43,643   (6,632)    
20306 שכבת י"ב 8971 מועצת תלמידים   17,918   17,523   19,765   (2,243)    
20306 שכבת י"ב 8977 ספר מחזור ותמונה   35,811   34,889   32,280   2,609    
20306 שכבת י"ב 8980 יתרות משנים קודמות   13,314   1,869   1,398   471    
20306 שכבת י"ב 8989 הכנות מסע לפולין   88,800   88,800   88,784   16    
20306 שכבת י"ב 8994 חקלאות סיור   3,360   3,080   2,956   124    
20306 שכבת י"ב 8995 השאלת ספרים   112,640   111,360   111,360       -     
          947,402   926,340   888,581   24,282    
            3,375,672   3,086,833   118,222    
          3,418,098   3,375,672   3,086,833   118,222 4% יתרה באחוזים
                   
  הוצאות כולל הערכה של חשבוניות עבור פעילות תשע"ז אשר טרם  נתקבלו  קבלו        
  לפיכך תיתכן סטייה נמוכה מ: 1 אחוז             
                   
כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry